Behandelwijze

De 1e keer dat u de praktijk bezoekt volgt er een intake- en kennismakingsgesprek. De intake bestaat uit 3 delen:

  • een online vragenlijst,
  • een vraaggesprek en
  • de 1e behandeling.

Voor de online vragenlijst dienen een aantal gegevens verstrekt te worden, de naam, het adres, de geboortedatum en het emailadres. U krijgt dan een email waarin u gevraagd wordt uw mailadres te verifiëren. Als het mailadres juist is beantwoord u deze mail door op de link te klikken.  Vervolgens krijgt u dan later (niet direct) een nieuwe mail waarin een link naar de online vragenlijst staat. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20-25 minuten en kan niet tussentijds opgeslagen worden. Deze vragenlijst dient voor het 1e bezoek ingevuld te worden.

Tijdens het 1e bezoek worden na de kennismaking de persoonlijke gegevens en klachten genoteerd. Verder wordt samen met u een vragenlijst ingevuld waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de reeds ingevulde online vragenlijst.

Hierna volgt de 1e behandeling, in de meeste gevallen wordt een energetische diagnosekaart gemaakt en een behandelplan opgesteld. In een enkel geval wordt gelijk gekozen voor een andere therapie. Belangrijk is hierin de rol van de patiënt om ook zelf te gaan werken aan het verbeteren van z’n eigen gezondheid. Na 5 behandelingen vindt een evaluatie plaats en wordt opnieuw een energetische voetenkaart opgesteld om te controleren of die corresponderen met de verbeteringen in de klachten.

In overleg wordt vastgesteld hoe de behandelingen, indien nodig, vervolgd en waar mogelijk verder afgebouwd zullen worden.

Voor de intake is het van belang het volgende mee te nemen:

  • de medicatie en/of voedingssupplementen die worden gebruikt,
  • de zorgpas (ten behoeve van de factuur voor de zorgverzekeraar) en
  • een handdoek (hoeft geen badhanddoek te zijn)