Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen die gericht zijn op het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Door negatieve en emotionele ervaringen in het leven is dit vermogen minder geworden of er zelfs helemaal verdwenen. De werkvormen zijn gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes en erop gericht, dat de patiënt het zelfgenezend-mechanisme weer leert te gebruiken. Werkvormen die ingezet kunnen worden zijn kijkend naar de principes

 1. Energie
  Herstel zonder (aanvullende) energie is niet mogelijk, daarom aan de slag om het weer in balans te brengen door o.a.

  • Reflexologie (voeten, handen, oren en het gezicht)
  • Essentiële oliën en kruiden
  • Health Optimizing Celregulatie
 2. Prikkeloverdracht
  Herstel interne fysieke communicatie via de zenuwbanen, daarom aan de slag om de balans tussen met name het voelen en denken terug te vinden door o.a.

  • Resonantie
  • Reflexologie
  • Zenuwstelsel reactiveren/herstellen
 3. Drainage
  Reinigen van toxische belasting zowel in materieel als in geestelijke opzicht, hiermee aan de slag om het reinigingsproces van lichaam en geest in gang te zetten door o.a.

  • Resonantie met de multiwave oscillator
  • Plasma-licht
  • Bach Bloesem Remedies
  • Quantumbiofeedback
 4. Voeding
  Gezonde voeding is essentieel, zowel in lichamelijk alsmede in geestelijk opzicht, het is essentieel voor het herstel en de opbouw van het lichaam, hiermee aan de slag door o.a.

  • Voedingsadviezen
  • Vitakinese (=specifieke spiertest)
  • Ondersteunende middelen zoals advisering voedingssupplementen
  • Bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek bij diverse laboratoria
 5. Psyche
  Zijn we ons bewust van de werkelijke oorzaak van het ‘ziek-zijn’, herkennen we de signalen die het lichaam ons geeft. Daarmee gaan we aan de slag door o.a.

  • Vitakinese (=specifieke spiertest)
  • EFT (Emotional Free Technique)
  • Bach Bloesem Remedies
  • Stemanalyse samen met Quantumbiofeedback
  • Uitleg metafysica

Er wordt altijd in overleg met de patiënt een keuze gemaakt. Er wordt vrijwel nooit alleen aan symptoombestrijding gedaan. Misschien zijn er dan wel snel resultaten maar op kortere of langere termijn keren de klachten terug. In de praktijk wordt daarom veel aandacht besteed aan de metafysica/psychosomatiek waarin gezocht wordt naar de oorzaak van de klachten.